ΛPEXZᴼᴿᴵᴳᴵᴻᴬᴸ's blog
ismeretlen xDDDd a veréb
2012-12-27 1:23 PM PST
DANzas ICL 15 TGF.!: megverlek
*<\:-]APEXZ~ ᴼᴿᴵᴳᴵᴻᴬᴸ: cs
*<\:-]APEXZ~ ᴼᴿᴵᴳᴵᴻᴬᴸ: ??
DANzas ICL 15 TGF.!: apám most jött börtönből
DANzas ICL 15 TGF.!: bottal agyonver
DANzas ICL 15 TGF.!: ?
DANzas ICL 15 TGF.!: cs
DANzas ICL 15 TGF.!: mi az a cs?
DANzas ICL 15 TGF.!: mit jelent?
*<\:-]APEXZ~ ᴼᴿᴵᴳᴵᴻᴬᴸ: xDDDD
DANzas ICL 15 TGF.!: csiga?
DANzas ICL 15 TGF.!: csótány?
DANzas ICL 15 TGF.!: anyád a csótány te veréb
DANzas ICL 15 TGF.!: megverlek
DANzas ICL 15 TGF.!: bottal
DANzas ICL 15 TGF.!: xDDDDD
DANzas ICL 15 TGF.!: ez mi? xDDDDDDD
DANzas ICL 15 TGF.!: iksz és egy d
DANzas ICL 15 TGF.!: most ez mi
DANzas ICL 15 TGF.!: te dankórosvagy?
DANzas ICL 15 TGF.!: am jösz a moviemba??
DANzas ICL 15 TGF.!: film
DANzas ICL 15 TGF.!: én editelem
DANzas ICL 15 TGF.!: ha?
DANzas ICL 15 TGF.!: melegpornó lesz
*<\:-]APEXZ~ ᴼᴿᴵᴳᴵᴻᴬᴸ: xDDDD
DANzas ICL 15 TGF.!: jösz?
View entry - views: 225
nah meglátszik a 12 éves skill :D
2012-07-11 1:16 AM PDT
View entry - 1 comment - views: 402